Erzincan Sondaj

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DRİLTEK SONDAJ

VİZYONUMUZ

YAVUZ ÖZ VE ORTAKLARI olarak başladığımız sondaj faaliyetlerine 2020 yılı başından itibaren DRİLTEK SONDAJ olarak devam etmekteyiz. 2013 yılından bu güne kadar hep ileriyi hedefleyerek profesyonel sondajcılık anlamında marka olma yolunda emin adımlarla devam etmekteyiz.

MİSYONUMUZ

İLİÇ‘ ten çıkan bir şirketin, büyümesi, ulusal ve uluslar arası düzeyde iş yapabilme kabiliyeti kazanması, araç parkurunun büyümesi, istihdam edilen personelin artması, Çalışanların korunması Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak ve geliştirmek, Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edilip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direk ve dolaylı zararları önlemek, üretimin devamlılığını sağlamak, verimi artırmaktır. İş güvenliği konusunda hep ileriyi hedefleyerek daha profesyonel hareket etmektir.

İSTİHDAM

Şirketimiz kurulduğundan bugüne kadar ki sürede 500 kişiye mesleki yeterlilik belgesi, 50 kişiye ustalık belgesi almıştır.
Yerel halk en öne alınmış olup beden işçilerin % 90, Kalifiye elemanların % 70 yerel halktan alınmıştır.
Başlangıçta bir makine ile başlanmış olup 9 çalışan ile devam ettiğimiz Sondajcılık faaliyetlerine, üçüncü makinanın işe başlamasıyla istihdamda artışa gidilmiştir. Buna bağlı olarak istihdamda büyümeye gidilmiştir. Saha da çalışan 57 işçimiz bulunmaktadır.

SATIN ALMA

Sondajda kullanılan malzemelerin İLİÇ ‘ in jeolojik yapıya en uygun olanı deneyimledik ve tespit ettik.
Tetradan ve başka firmalardan sahaya getirilen uzmanın jeolojik yapıya en uygun malzemeler ( elmas , segman , uzatma…vb ) kullanıma alındı. Satın almada yerel tedarekçiler en önde tutuldu. ( mazot , kişisel ekipman , gıda , nakliye , servis …vb) Yerel firma olmamızdan dolayı sahadaki çalışanlarımızla hem ana firma hemde kendi firmamız lehine kolaylaşmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ

İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kazalar ve meslek hastalıkları olarak karşımıza çıkan tehlikelerden insanları korumak, zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha güvenli birçalışma ortamı sağlamaktır.
Bundan yola çıkarak firma olarak iş güvenliğine verdiğimiz önem ile şirketimiz kurulduğu 2013 yılından günümüze kadar ki geçen sürede hiçbir iş kazası yaşanmamıştır. Uzmanımız ve bütün personelimiz ile iş güvenliği konusunda ciddi bir ilerleme katedilmiştir.
Şirketimiz iş güvenliği kanuna göre tehlikeli ve çok tehlikeli grupta olduğu için iş güvenliğinin önemi belirtmek için yaptırımlar ve ödüllendirmeler yapılmasına karar verilmiştir.