Hakkımızda

DRİLLTEK SONDAJ

VİZYON

Uluslararası arenada model alınan, yetenekleriyle değer yaratan, çevik, atak ve alanında lider bir kuruluş olmaktır.

MİSYON

Ulusal ve Uluslararası sondaj piyasasında; Türkiye’yi temsil etme bilinciyle, değerlerinden güç alarak, etkin bir sondaj şirketi olma yolunda büyüyerek ilerlemektir.

Değerlerimiz

• Sürekli Gelişim
• İnsani ve Etik Değerler
• Olumlu Sinerji, Düşünce ve Davranış
• Paylaşım, Etkin İletişim ve Takım Ruhu
• Çözüm/Hedef Odaklılık
• Verimlilik, Etkinlik ve Tutarlılık
• Kalite-SEÇ
• Sosyal Sorumluluk
• Yetenek Yönetimi ve Vizyoner Liderlik

DRİLLTEK SONDAJ İSG İlkeleri:

• İş sağlığı ve güvenliği, öncelikli hedeflerimiz arasında birinci önceliktedir.
• “Bütün iş kazaları önlenebilir, hiçbir iş kazası kabul edilemez” prensibiyle hareket edilecektir.
• Bütün çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı koşullar altında çalışma hakkı olduğu gibi bu koşulların sağlanmasına katkıda bulunma, konuyla ilgili eğitimlere ve organizasyonlara katılma görevi vardır.
• Her çalışan hem kendisinin hem de çalışma alanındaki herkesin iş sağlığı ve iş güvenliğinden sorumludur.
• Her alan sorumlusu, kendi bölümünde çalışanlardan, diğer bölüm çalışanlarından ve çalışma alanını paylaşan bütün üçüncü şahıslardan sorumludur.
• Yönetim sorumluluğu olan herkes, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasını, davranışların ve kişisel yeterliliklerin geliştirilmesini ve faaliyetlerin iyileştirilmesini yasal mevzuat, yeni teknolojik gelişmeler ve kurumumuzun kuralları kapsamında yerine getirmekle sorumludur.
• İş sağlığı ve güvenliği performanslarının sürekli iyileşmesine ve sürdürülebilir olmasına yönelik risk değerlendirmesi yapılarak öngörülemeyen durumların da dahil olduğu iyileştirmeleri esas kabul eder.
• Bu ilkeler tüm çalışma alanlarını kapsar.

Sabit Hat: 0446 7112989

Ekmeğini Taştan Çıkaranlar Bilir...

Yer altındaki gücünü, yer üstündeki tedarikçisinden aldığını.

Driltek Sondaj

7 yıllık tecrübesiyle faaliyette olan firmamız profesyonel ekip ve son teknoloji donanımıyla hizmet vermektedir.

TOP